"Het Herenhuis" Moeder-kind huis

Voorzieningen  

Bij het Moeder en kind huis wordt gezamenlijk gegeten. Bewoners helpen mee met huishoudelijke taken als koken, tafel dekken/afruimen, de afwas en boodschappen doen. Dit gebeurt in overleg met het team. 

Er is in het Moeder en kind huis een gemeenschappelijke woonkamer, keukens en sanitaire voorzieningen. Ook het buitenterrein is voor gezamenlijk gebruik. In de gemeenschappelijke ruimten wordt onder meer samen koffie en/of thee gedronken, televisie gekeken en bezoek ontvangen. Iedere bewoner helpt op een vaste dag mee met koken. De opzet en indeling van het moeder en kind huis biedt volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en activiteiten (samen) te ondernemen. 

Elke moeder heeft samen met haar kind(eren) een eigen kamer tot haar beschikking. Hierdoor is er voldoende ruimte om een moment voor jezelf te pakken.

Veiligheid 

Binnen Stichting 't Herenhuis bieden wij de mogelijkheid voor begeleiding en verblijf voor moeders en jeugdigen met opvoedingsvaardigheden, welke ook op zoek zijn naar een veilige plek. Ons moeder-kind huis is gevestigd op een vertrouwelijke locatie, die om veiligheidsredenen geheim wordt gehouden.

Wij streven ernaar een veilige omgeving te bieden voor moeders die zich in een problematische relationele situatie bevinden, of andere omstandigheden waarbij een geheime plaatsing noodzakelijk is. Daarnaast bieden wij moeder begeleiding in hun opvoedingsvaardigheden. 

Bij Stichting 't Herenhuis staat de bescherming en het welzijn van moeders en hun kinderen centraal. Ons team van professionals staat klaar om ondersteuning te bieden en te zorgen voor een veilige en respectvolle omgeving waarin moeders kunnen werken aan hun herstel en toekomstperspectieven.

 

Begeleiding 

Het moeder-kind huis biedt begeleiding aan (hoog)zwangere dames gedurende hun zwangerschap. Daarnaast wordt er begeleiding geboden aan moeders met hun kind(eren), die (nog) niet volledig zelfstandig voor hun kind(eren) kunnen zorgen. 

Deze begeleiding richt zich op de ouder-kind relatie, maar ook op de overige levensgebieden van moeder. 

Het team bestaat uit PB’ers, welke HBO-SKJ geregistreerd zijn, woonbegeleiders en de orthopedagoog. Aan elke moeder wordt een persoonlijk begeleider gekoppeld. Met hen bespreken zij persoonlijke zaken of problemen. De persoonlijk begeleiders maken samen met moeders plannen en stellen de doelen op. De persoonlijk begeleiders houden ook contact met ouders/voogden, huisartsen, scholen en behandelaars.

't Herenhuiswat bieden wij:

  • Vertrouwelijke locatie
  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

sluiten