Werkwijze de route

Aanmelden

Mocht u interesse hebben in een woonplek binnen 't Herenhuis of meer informatie willen over de locatie, dan kunt u uw contactgegevens achterlaten via ‘Aanmelden’. 

Mocht u de voorkeur geven aan telefonisch contact? Dan kan er direct contact opgenomen worden via het nummer 0882 70 05 04. 
 

Fase 1 - Aanmelding
Na aanmelding via de website zal er contact worden opgenomen om de casus kort te bespreken. Er zal een aanmeldformulier toegezonden worden met de vraag om deze ingevuld retour te zenden, samen met de benodigde verslaglegging. 

De gedragswetenschapper zal de casus beoordelen of deze op basis van verslaglegging passend is binnen onze locatie. 
 

Fase 2 - Kijkafspraak 
Er zal samen met de persoonlijk begeleider een afspraak ingepland worden, waarbij jullie uitgenodigd worden op locatie. Tijdens deze kijkafspraak zal er informatie gedeeld worden over de locatie en de werkwijze en zal de zorgvraag nader uitgevraagd worden. Op deze wijze kan gekeken worden of wij kunnen voldoen aan de zorgvraag.
Na afloop van de kijkafspraak wordt vanuit beide kanten beoordeeld of er een ‘match’ is. Als er vanuit beide kanten een match is, zal alles in orde worden gemaakt voor de financiering. 
 


Fase 3 - Financiering 
De financiering wordt bepaald aan de hand van de Jeugdbepaling, afgegeven door de plaatsende instantie. De kosten die worden gemaakt worden gefincancierd door de gemeente vanuit het woonplaatsbeginsel.
Voor moeder-kind huis 't Herenhuis geldt dat er plaatsingen op basis van Jeugdwet gerealiseerd kunnen worden.
Als er een akkoord is voor de financiering kan er in samenspraak met de locatie een verhuisdatum ingepland worden. 

 

Fase 4 - Plaatsing 
Een nieuwe woonplek is vaak een spannende gebeurtenis. De persoonlijk begeleider van de locatie zal je dan ook ontvangen en samen vullen jullie de intake-formulieren in. In de beginperiode zullen de begeleiders je op weg helpen om van je kamer je eigen plekje te maken en je hierin veilig te voelen. Daarnaast zullen zij je rustig de tijd geven om te wennen aan de locatie. 
 

Fase 5 - Doelen bepalen
Iedere cliënt heeft een vaste begeleider. Zodra de plaatsing is voltooid en de cliënt rustig aan het wennen is, zal de begeleider kijken hoe de cliënt reageert op de nieuwe omgeving. Op basis hiervan worden een aantal doelen geformuleerd die later in het begeleidingsplan worden opgenomen. In samenspraak met de cliënt en de betrokkenen ouders/vertegenwoordigers, zullen deze doelen besproken worden en aangevuld en/of aangepast worden waar nodig. 

 

Fase 6 - Begeleidingsplan 
Na het vaststellen van de doelen zal het begeleidingsplan in werking gaan. Alle begeleiders worden op de hoogte gesteld van de juiste zorg en zullen dit plan aanhouden. De persoonlijke begeleider van de cliënt kan het begeleidingsplan aanpassen als dit nodig is. 

't Herenhuiswat bieden wij:

  • Vertrouwelijke locatie
  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

sluiten