Zorg op maat bij 't Herenhuis

't Herenhuis levert zorg op maat aan u of uw dierbare. Iedereen heeft andere aandachtsbehoeften en andere hulp nodig en wij proberen daar als 't Herenhuis zoveel mogelijk op in te spelen. Dit begint al met een zorgvuldige aanmeldprocedure en wordt opgevolgd door persoonlijke begeleiding naar de juiste locatie.

Vaste begeleider
Iedere bewoner heeft een vaste begeleider bij de locatie waar zij terecht komen. Zodra de plaatsing geregeld is maakt de begeleider, in samenspraak met de bewoner, een begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan leggen zij vast welke doelen de bewoner gaat nastreven en wat het team daarin bijdraagt.

't Herenhuiswat bieden wij:

  • Vertrouwelijke locatie
  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

sluiten