Stichting 't Herenhuis ISO Gecertificeerd

Wij zijn er trots op dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting 't Herenhuis en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het certificaat is afgegeven op de Stichting 't Herenhuis.

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglementen van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied.

Het bieden van woonbegeleiding onafhankelijk van leeftijdsfasen. 

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.


't Herenhuiswat bieden wij:

  • Vertrouwelijke locatie
  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

sluiten