Missie en kernwaarden van 't Herenhuis

't Herenhuis wil moeders met kinderen een fijne plek bieden om te wonen. Een veilige plek, waar ze zich thuis voelen en die zoveel mogelijk op een normale gezinssituatie lijkt. Vanuit de veiligheid én ruimte die onze woonvormen bieden, kunnen bewoners zich zo goed mogelijk ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu. We leren hen omgaan met zowel vrijheid als met verantwoordelijkheid. Daarin begeleiden we hen en bieden de hulp die ze nodig hebben.

We bieden onze bewoners een stevige basis van waaruit zij (weer) sterk kunnen worden en in zichzelf kunnen geloven. De veilige omgeving geeft hen het vertrouwen zichzelf te ontwikkelen en daarin doelen te stellen. Tegelijkertijd biedt deze omgeving hen ook de ruimte die nodig is om zichzelf te ontwikkelen in interactie met anderen.

Samen werken aan een zelfstandige toekomst
We begeleiden onze bewoners in het stellen van doelen die ze willen bereiken. Doelen als zelfstandig wonen, een diploma halen, een baan vinden en houden. Samen met ons werken zij aan een zelfstandige toekomst.

't Herenhuiswat bieden wij:

  • Vertrouwelijke locatie
  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

sluiten